Asbjørn Rakvåg

23. januar 2017

Asbjørn Rakvåg, ny styreleder i Knights Elite

23.01.2017; Årsmøtedokumentene fra forrige styre, legger igjen et overskudd på kr 75.000.-