Styret bredde

Trond Arne Sørli

Styreleder

917 46 317


Terje Risberg

Nestleder

926 28 109


Stine Eriksson

Sekretær / Kafeansvarlig

472 61 503


Lars Espen Baanerud

Styremedlem

917 66 961


Reidun Juvkam

Styremedlem

959 67 968


John Olav Næss

Varamedlem

916 10 546