Politiattest

Vi er påkrevd at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Kongsvinger IL Ishockey som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal avkres politiattest.

Styret har derfor utnevnt Geir Magne Andersen som ansvarlig for denne ordningen.

Saksgangen er som følger:

1.Søknad leveres ansvarlig person.
2.Ansvarlig skriver under og leverer søknad til politiet.
3.Attesten sendes fra politiet til den enkelte.
4.Attesten må da igjen fremvises for ansvarlig som tar en kopi og har oversikt over hvem som har levert.

Geir Magne Andersen

913 54 617