Media

Akkreditering

Kongsvinger Knights håper at media vil bruke våre nettsider aktivt og dekke begivenheter i Kongshallen ofte. For å yte best mulig service skal alle journalister, reportere og fotografer akkreditere seg til Knights hjemmekamper i Kongshallen. Vi ønsker at dette skal skje ved forhåndsakkreditering. På adgangsbeviset vil det fremgå hvilke områder i arenaen den enkelte er akkreditert for. Vennligst gi oss beskjed på forhånd dersom dere har noen spesielle behov i forbindelse med reportasjer og lignende.

Hvordan?

Presse som ønsker forhåndsakkreditering sender e-post til vår mediasjef på presse@knightselite.no . Det skal fremgå hvem akkrediteringen gjelder, og hvilken funksjon (skrivende presse, foto, video etc.) som ønskes under kampen.

Mail om akkreditering skal være mottatt innen 48 timer før kampstart.

Adgangsbevis

Kongsvinger Knights har ikke pressesenter, derfor foregår akkrediteringen i billettluken. Forhåndsakkrediterte henter sine adgangsbevis i billettluken til Kongshallen, før kampstart.

Presseområde/tribune

Akkreditert presse får tilgang til reservert pressebord i kafeteriaen i 2. etasje. Området har nettilgang (trådløst nettverk). Skrivende presse får tilrettelagte arbeidsplasser i ishallen. Presseplassene er rett ovenfor sekretariatet og utvisningsboksene. Også fotografer har tilgang til nettilgang dersom behov.

Akkreditert presse får enkel bevertning ved reservert pressebord i kafeteriaen i 2. etasje. Klubbens mediasjef og mediaverter er verter i presseområdet og sørger for nødvendig informasjon / kampmateriale.

Intervjuer etter kampslutt

Pressen får tilgang til spillere og trenere for intervjuer etter kampslutt. Dette i garderobeområdet. Oppmøte i 1 etasje, dør merket garderobe/mixed sone. Ansvarlig vert koordinerer videre.

TV/Video

Alle intervjuer med levende bilder skal gjøres foran Get-ligaens intervjuvegg. Veggen plasseres sentralt i pressens intervjusone i garderobeområdet. Presseakkrediteringen skal være godt synlig for vakter, spillere og trenere ved intervjuer

Akkreditering/registrering starter to timer før kampstart og stenger et kvarter før avspark.

Parkering

Det er et begrenset antall parkeringsplasser for presse rett utenfor Kongshallen, mot riksveg E 16.

Rettigheter

Når det gjelder tekst fra våre nettsider kan dette brukes fritt av presse / media og andre mot kreditering med henvisning til den aktuelle linken der teksten er tatt fra.
Når det gjelder videoer/bilder fra nettsiden rettes spørsmål til mediesjef

Velkommen til Kongshallen! Våre medarbeidere vil gjøre alt for at du skal få en god dag på jobben!