Kan du hjelpe oss? Undersøkelse som gir ekstra penger til klubben!

Kan du hjelpe oss? Undersøkelse som gir ekstra penger til klubben!

Idrettens markedspanel inviterer til en undersøkelse om Disney og andre barnefigurer som gir gode penger til klubben din!

Målgruppen for denne undersøkelsen er personer som har barn i alderen 0-14 år. Undersøkelsen vil ta om lag 25-30 minutter å svare på
Dette er en undersøkelse som bør besvares sammen med barnet, men det er ikke et krav. For hver person som svarer på undersøkelsen vil klubben få 100 kr rett i klubbkassa. Er det for eksempel 50 medlemmer av klubben din som svarer på denne undersøkelsen, vil det gi 5000 kroner rett i klubbkassa.

Klarer din klubb å rekruttere mange medlemmer og få de til å svare på denne undersøkelsen vil klubben din få meget godt utbytte av denne undersøkelsen. Håper du har mulighet til å bidra!
Denne undersøkelsen kan dessverre ikke besvares via mobil.
Meld deg inn i Idrettens markedspanel og støtt din klubb i dag.
Ta undersøkelsen her;

https://surveys.syno-int.com/view/index.php?sid=49753&lang=nb