Årsmøte Kongsvinger IL Ishockey

Årsmøte Kongsvinger IL Ishockey

Årsmøtet i Kongsvinger IL Ishockey flyttes fra 1.mars til onsdag 15. mars

På grunn av knapp tid for regnskap/revisjon utsetter vi årsmøtet 2 uker.
Ny dato blir da onsdag 15.3 og møtet blir avholdt kl. 19.00 i Kongshallen

Mvh

Styret
Kongsvinger IL Ishockey