Vi inviterer til årsmøte 26.03.2018 kl 19.00 i Kongshallen.

Saker som ønskes behandlet, må være oss i hende senest 12.03.2018! De kan sendes inn på post@knightselite.no