Vi vil informere om et nytt opplegg for å få en bedre flyt i inngangen på kampdager. Så vi håper dette vil være en fungerende og god løsning!

Alle med sponsorkort/spillerkort/sesongkort og forhåndskjøpte billetter skal nå gå inn «spillerinngangen» ved trappa utenfor.